traineetjej

Traineeprogrammet Skaraborg

Hösten 2017 erbjuder vi betald traineeplats till dig som då läser sista året på din utbildning. Studerar du till arkitekt eller ingenjör och vill få en möjlighet att pröva din kompetens i arbetslivet? Då är Traineeprogrammet Skaraborg helt rätt för dig!

Här kommer du att jobba!

Traineeprogrammet Skaraborg drivs tillsammans av oss - Mariestad, Skövde, Tibro och Falköping - fyra kommuner i hjärtat av Skaraborg. Med goda förbindelser och pendlingsavstånd till orter som Göteborg, Örebro, Jönköping och Trollhättan ligger vi i centrum av en region med en stor arbetskraft och starkt näringsliv. Tillsammans har vi över 122 000 invånare. Det är för deras skull vi utvecklas!

Vi har alla våra unika tillgångar, som vi värnar och är oerhört stolta över. Samtidigt är det mycket som förenar oss när vi blickar framåt. Vi vill bland annat skapa livfulla centrumkärnor där vi kan mötas, bra kommunikationer inom och utanför tätorten med buss, cykel och tåg samt nya bostadsområden som knyter samman olika delar av våra orter. Vi ser det också som viktigt att skapa en levande landsbygd, naturområden och parker med hög kvalitet för både människa och ekosystem, tillgängliga miljöer för människor med funktionshinder och områden för nya företag att etablera sig i. Helt enkelt en plats där en hållbar framtid står i fokus!

Skaraborgsregionen växer och vi blir fler! Därför behöver vi anställa nya ingenjörer och arkitekter som kan bistå oss i arbetet med att planera och utveckla våra kommuner och gemensamma region. Ett värdefullt sätt för oss att få in ny kompetens och kunskap i våra organisationer är att vända oss till dig som studerar. Genom att vara en del av oss kan vi tillsammans hitta nya lösningar på framtidens utmaningar!

Vad får du?

Traineeprogrammet Skaraborg ger dig som student en inblick i kommunernas verksamheter. Detta gör att du får en tydlig bild av arbetet i en politiskt styrd organisation, hur lagstiftningen fungerar i praktiken och bättre kunskap om hur möten med kommuninvånare och andra intressenter ser ut i stora och små frågor.

Dina teoretiska studier inom arkitektur, planering eller ingenjörsteknik fördjupas och omsätts till praktiska erfarenheter. Att arbeta med samhällsplanering i en offentlig verksamhet utgår från ett helhetsperspektiv. Vi ansvarar för samtliga delar av ett projekt, från markupplåtelse till bygglov, och invånaren står alltid i fokus. Du får prova en mängd olika arbetsuppgifter kopplade till samhällsbyggnad, men du får också chansen att arbeta som generalist med ett större perspektiv inom området. Din kompetens prövas på riktigt och du får lättare att hitta just det som intresserar dig.

Praktiska upplägget

Traineeprogrammet Skaraborg är förlagt till de sista två terminerna av din utbildning, med start september 2017, där du under denna period arbetar 25 procent hos oss. Detta innebär att du får en väldigt flexibel arbetstid. Det är viktigt för oss att traineeperioden inte försämrar dina studier, utan istället bidrar till ökad motivation och kunskap. Inledningsvis kommer du föra ett samtal med din handledare om vilket upplägg som passar dig bäst. Har du extra mycket i dina studier, under exempelvis en tentaperiod, har du även friheten att vara med att påverka när och hur du jobbar hos oss.

Under traineeperioden utgår en marknadsmässig lön som motsvarar 25 000 kr i månaden. Detta innebär att du inte överskrider gränsen som du får tjäna för att fortsätta få ditt CSN-bidrag, om det inte är så att du har en ytterligare inkomst hos en annan arbetsgivare.

Hos oss får du en erfaren handledare inom ditt kompetensområde, som kommer att ge dig vägledning under hela perioden och en inblick i arbetet som ingenjör eller arkitekt. Programmet startar med en gemensam introduktion för samtliga traineer och handledare. Därefter placeras du i någon av våra verksamheter.

Första terminen spenderar du i en av våra kommuner, för att under andra terminen byta till en annan. Anledningen till att vi väljer att dela upp traineeperioden på två kommuner är för att du ska få en bredare ingång i arbetet med samhällsbyggnad. I och med detta kommer du få en unik förståelse för hur våra arbetsplatser faktiskt skiljer sig åt, både när det kommer till arbetsuppgifter och uppbyggnad. Du kommer dock snart märka hur vi samtidigt strävar åt liknande strategiska mål.

För att du ska fortsätta att vara i kontakt med de andra traineerna arrangerar vi ett antal gemensamma träffar under programmets gång. Kontakten med de andra är inte bara viktig för att ni ska kunna stötta varandra under resans gång, utan ni kommer även bli ett värdefullt nätverk i varandras framtida yrkesliv.

Vem är du?

Traineeprogrammet Skaraborg riktar sig till dig som till hösten kommer studera sista året på en ingenjörs- eller arkitektutbildning eller utbildning som vi bedömer likvärdig. Vidare ser vi att du är engagerad, har ett genuint intresse för våra frågor och för att arbeta i en organisation med ett helhetsansvar.

Arbetslivserfarenhet inom området är inte relevant, då vi ser det som meriterande att du erbjuder andra kunskaper och ett annorlunda och nytt perspektiv.

Så här ansöker du

Ansök här. Sista ansökningsdag är 7 maj 2017.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Vi kommer vid urvalet att ta hänsyn till såväl våra kommuners jämställdhetspolitiska mål som behov av ökad rekrytering av människor med annan etnisk bakgrund.

Kontakt

Rasmus Johansson
Koordinator Traineeprogrammet Skaraborg

 E-post: rasmus.johansson@skovde.se