Naturvård

Arbete med naturvård i Skövde kommun

AVA röjer och gör i ordning naturvårdsområden och annan natur och gatumiljö i Skövde kommun.
Vi får uppdragen från sektor samhällsbyggnad som också har ansvar för Billingeleden. På förfrågan kan AVA bistå med underhåll på Billingeleden, exempelvis röjning, skyltning, med mera.