Naturvård

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Naturvård

Arbete med naturvård i Skövde kommun

AVA röjer och gör i ordning naturvårdsområden och annan natur och gatumiljö i Skövde kommun.
Vi får uppdragen från sektor samhällsbyggnad som också har ansvar för Billingeleden. På förfrågan kan AVA bistå med underhåll på Billingeleden, exempelvis röjning, skyltning, med mera.