Naturvård

Skötsel av naturvårdsområden och Billingeleden

Arbetsmarknadsenhetens naturvårdslag genomför skötsel av naturvårdsområden, andra stadsnära grönområden samt Billingeleden på uppdrag av sektor service. Arbetslaget städar också upp på gator och torg.  

Naturvårdslaget består av två arbetshandledare samt deltagare som ingår i olika arbetsmarknadsåtgärder.  

Billingeleden startar vid Simsjöns södra spets och går norrut längs Billingen, förbi Skövde stad, upp till Bergs socken där den viker av söderut till Lycke Lilla Höjens och Nolbergets naturreservat. Leden som är 65km går ömsom uppe på platån med fantastiska utsikter, ömsom i sluttningen genom hagmarker och skogar samt på kalkstensplatån i Berg. Billingeleden är markerad med orange färg.