Bil- och cykelpool

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bil- och cykelpool

AVA sköter de leasingbilar som hör till stadshusets bilpool

Arbetsmarknadsenheten rekonditionerar och sköter om de fordon som ingår i stadshusets bilpool som är placerad på Badhusgatan 1. Vi ansvarar också för skötsel och underhåll av de bokningsbara cyklar som finns tillgängliga i stadshuset.