Förvaltningsservice

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Förvaltningsservice

Service till för kommunens verksamheter

Arbetsmarknadsenheten på AVA har i mån av tid möjlighet att hjälpa andra enheter inom kommunen med att flytta hela eller delar av deras verksamhet.

Förvaltningsservice består av en arbetshandledare samt deltagare som ingår i olika  arbetsmarknadsåtgärder.