Arbetspraktik via AVA

Avdelning Vuxenutbildning och arbetsmarknad hjälper dig till en praktikplats

AVA arbetar bland annat med arbetspraktik för personer som står utanför arbetsmarknaden. Du som kommer till oss och får hjälp att hitta en praktikplats är oftast inskriven på Arbetsförmedlingen och anvisad till oss.

Kommunens sektorer har tagit fram runt 200 platser av olika slag. Vi har därför stora möjligheter att hitta en plats som du upplever som intressant och givande. Kanske är det via praktiken som du hittar ditt nästa jobb eller kommer fram till vad du vill arbeta med i framtiden, eller kanske vad du vill studera till? Varje år får ca 30 % av våra praktikanter arbete direkt efter praktiken. Ibland på praktikplatsen och ibland på annan plats. De som inte fick jobb direkt har fått en arbetslivserfarenhet, ny kompetens och en referens att hänvisa till när man söker jobb.

Vi har en hel del praktikplatser inom AVA. Ibland kan det vara den bästa platsen att börja på om du är ovan vid arbete och arbetsliv. Vi kan i anslutning till våra praktiska verksamheter också erbjuda studie- och yrkesvägledning, studiebesök, föreläsningar och vägledning.

Du som arbetar i en myndighet/verksamhet och söker samarbete med AVA kan läsa mer i informationen till höger. Se också information om En Väg In som riktar sig till personer som har en oklar arbetsförmåga.

Här några exempel på praktikplatser: förskola, skola, äldrevård, kök, bibliotek etc.