Arbetsträning

För dig som är inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin på Arbetsförmedlingen, finns möjlighet att genomföra din arbetsträning, förstärkta arbetsträning eller få en fördjupad bedömning hos oss på avdelning Vuxenutbildning och arbetsmarknad.

Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan delta i jobb- och utvecklingsgarantin. Du får då ta del av individuellt utformade insatser som ska hjälpa dig att få ett arbete.

Kan jag vara med i jobb- och utvecklingsgarantin?

Du kan vara med i jobb- och utvecklingsgarantin om du är utan arbete och har skrivit in dig på Arbetsförmedlingen. Du måste även uppfylla något av följande:

  1. Du får ersättning från a-kassan och har förbrukat 300 ersättningsdagar i en ersättningsperiod.
  2. Du är förälder till barn under 18 år. Då kan du välja att delta i jobb- och utvecklingsgarantin eller fortsätta att söka arbete med a-kassa under förlängningsperiodens 150 dagar.
  3. Du har förbrukat 75 ersättningsdagar under de veckor du arbetat deltid, är ensamstående och har egna barn under 18 år som bor helt eller delvis hos dig på grund av vårdnad eller umgänge.
  4. Du har varit anmäld på Arbetsförmedlingen som arbetssökande eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program minst 14 månader i följd, men inte fått ersättning från a-kassan.
  5. Du har deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader.
  6. Du har varit dömd till fängelse (endast i vissa fall).
  7. Du har deltagit i programmet arbetslivsintroduktion och fyllt 25 år.
  8. Du har deltagit i etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och etableringsplanen

 Källa: Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2016-02.