Industripilot

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Industripilot

En väg till arbete inom industribranschen

Skövde kommun, Arbetsförmedlingen och lokala industriföretag driver tillsammans ett projekt som ska underlätta för nyanlända att få prova på arbete inom industrin. Projektet har som syfte att få nyanlända i arbete, men också att stötta branschen med det stora kompetensförsörjningsbehov som finns.

Efter avslutade studier på SFI finns det möjlighet att prova på arbete inom industrisektorn under en period om tre månader. Skövde kommun som anställer personen står också för lönekostnaden under perioden och industriföretaget har arbetsmiljöansvaret. Företaget förbinder sig inte till något och alla parter kan när som helst avsluta anställningen om det av någon anledning inte fungerar. Om personen anses lämplig för branschen kan Arbetsförmedlingen, efter provperioden, erbjuda en arbetsmarknadsutbildning. Efter genomförd utbildning finns det också stora möjligheter att få ett reguljärt arbete.

Intresserade industriföretag kan kontakta Arbetsförmedlingen eller avdelning Vuxenutbildning och arbetsmarknad på kommunen.