Praktiska verksamheten

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Praktiska verksamheten

Legoarbete i verkstadsmiljö

I vår praktiska verksamhet på Gesällgatan erbjuder vi legoarbeten av olika slag. Verksamheten, som är anpassad för att alla våra deltagare ska kunna delta, erbjuder arbetsuppgifter av både enklare och lite svårare slag. Lokala företag förser verksamheten med legouppdrag, som till exempel montering, kontroll, sortering, emballering och leverans.

I verksamheten finns även en administrativ del som erbjuder enklare administrativa arbetsuppgifter. Gemensamt för bägge verksamheterna är att de arbetsuppgifter som utförs är reella arbetsuppgifter som efterfrågas av en verklig kund.