Donationsfond

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Donationsfond

Egnells donationsfond. Ej sökbar.

Premier till välartade och flitiga elever i Skövde grundskola och bosatta inom Skövde, Våmbs eller Ryds församlingar.
 
Stipendiater utses av rektor vid respektive högstadieskola. Medel ur fonden kan inte sökas.
 
Barn- och utbildningsnämnden har hand om utdelningen.