Grundskola

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Grundskola

Skövde kommuns samfond för grundskolan. Ej sökbar.

Stipendier till förmån för elever vid grundskolan i Skövde kommun.
 
Stipendiater utses av rektor vid respektiv högstadieskola. Mindre del kan även utdelas efter behovsbedömning av respektive grundskolas skolsköterska.
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om utdelning.