Gymnasieskola

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Gymnasieskola

Skövde kommuns samfond för gymnasieskolan. Ej sökbar.

Stipendier till förmån för elever vid gymnasieskolan inom Skövde kommun.
 
Utdelningsärenden handläggs av en särskild stipendiekommitté inom Gymnasium Skövde (Kavelbro och Västerhöjd) som utser stipendiater. Fonden är inte sökbar.
 
Utdelningen beslutas av barn- och utbildningsnämnden.