Kulturstipendium

På nationaldagen delar kulturnämnden ut årets kulturstipendium.

Kulturstipendiet delas ut som belöning eller som stöd och uppmuntran för verksamhet inom litteratur, musik, bildkonst, koreografi, teater, foto, film, konsthantverk eller andra områden av kulturell verksamhet.
 
Förslag till stipendiat eller ansökan om stipendium, det finns ingen särskild blankett, i båda fallen med motivering, ska vara Skövde kommun, kulturavdelningen tillhanda senast den 30 mars 2018. Stipendiaten ska ha anknytning till Skövde.
                                                                                                                                                           
Ansökan skickas digitalt till: kulturochfritidsnamnden@skovde.se
eller
Ansökan skickas via post till:
Skövde kommun
Kulturavdelningen
541 83 Skövde
 
Stipendiater utses vid ett kultur och fritidsnämndssammanträde efter ansökningstidens utgång och delas ut på nationaldagen den 6 juni.
 
Stipendiet instiftades 1964, då Kulturhuset byggdes, och har delats ut sedan dess. Reglemente och tidigare stipendiater hittar du via länkar till höger.