Stipendiefond

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Stipendiefond

Elsa och Ragnar Selanders stipendiefond. Ej sökbar.

Ändamål enligt stadgarna: "Högre allmänna läroverket i Skövde ska utdela två stipendier, ett till en gosse och ett till en flicka, som visat sådana karaktärsdrag, som bådar gott för deras framtida utveckling".
 
En särskild stipendiekommitté vid Gymnasium Skövde Västerhöjd utser stipendiater. Medel ur fonden kan ej sökas.