Stipendiefond

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Stipendiefond

Rektor Inge-Britt Larssons Stipendiefond. Ej sökbar.

Fondens ändamål är att genom årliga stipendier ekonomiskt stödja och uppmuntra flitiga och skötsamma elever vid Helenaskolan.
 
Fonden är inte sökbar och Helenaskolans kollegium utser och beslutar om stipendiater.