Stipendiefond

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Stipendiefond

En språklektors stipendiefond. Ej sökbar.

Fondens ändamål är att genom stipendier främja intresset för och uppmuntra elever vid Gymnasium Skövde Västerhöjd vad avser svensk skrivning, engelska, tyska, franska, spanska eller annat främmande klassiskt eller modernt språk.
 
Gymnasium Skövde Västerhöjds kollegium utser och beslutar om stipendiater. Det går inte att söka medel ur fonden.