Inbetalningar till Skövde kommun

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Inbetalningar till Skövde kommun

Vid inbetalningar till Skövde kommun som inte grundar sig på en faktura ska inbetalningen ske till numren nedan.

Var noga och ange referens. För betalning av fakturor ska betalningen gå till bankgironummer som är angiven på fakturan.

Skövde kommuns huvudkonto
Bankgiro 991-1843

Vid inbetalning i SEK från utlandet:
IBAN: SE09 8000 0829 9096 4112 8641  
BIC/SWIFT: SWEDSESS

Vid inbetalning i EUR:
IBAN: SE08 8000 0829 9069 3542 7440
BIC/SWIFT: SWEDSESS