Webbkartor

Skövdes webbkartor

Klicka runt och upptäck Skövde! Här finns olika typer av geografisk information samlad på interaktiva kartor. Välj  själv att visa den information som ska vara synligt i kartorna. Det görs genom att bocka i eller ur lagren eller grupper av lager i teckenförklaringen. 
Under rubriken Temakartor  finns flera kartor där informationen visas direkt från start.

 Karttjänsterna fungerar bäst i webbläsarna Chrome och Firefox.

OBS! Skövdekartan innehåller sökbara fastighetsbeteckningar och fastighetsgränser. Du kan söka på fastighetsbeteckning eller adress. Skriva ut en karta eller spara som en pdf-fil .