Statistik

Befolkningen den 31 december 2016 var 54 133 personer.

Under 2016 föddes 644 personer, 462 personer avled. Födelseöverskottet blev 182 personer. Antalet inflyttade uppgick till 3 135 personer och utflyttade till 2 739 vilket innebär ett flyttöverskott på 396 personer. Totalt ökade invånarantalet med 578 personer.
 

Invånare i några tätorter och stadsdelar december 2016

Hentorp 2 652
Igelstorp 639
Lerdala 527
Skultorp 3 667
Stöpen 1 323
Södra Ryd 6 267
Tidan 958
Timmersdala 886
Ulvåker 245
Väring 535
Värsås 565

 

Kommunens yta

Kommunens yta är 683 kvadratkilometer med en lägsta höjd över havet på 65 m (sjön Lången) och högsta höjd över havet, 304 m (berget Billingen).

 

Antal arbetstillfällen

Tabellen nedan visar antalet arbetstillfällen fördelat efter näringsgren. Uppgifterna är från år 2015 som är det senast tillgängliga året.

Tillverkning/Energi 6 626
Jord- och skogsbruk 447
Byggverksamhet 1 534
Handel 3 127
Transport 1 141
Hotell, restaurang 1 068
Info, kommunikation 825
Kreditinstitut, försäkringar 312
Fastighetsförvaltning 683
Företagstjänster 2 968
Offentliga tjänster 3 262
Utbildning, forskning 2 970
Vård, omsorg 6 801
Personliga tjänster 1 005
Ospecificerat 257
Summa 33 025

 

Flera stora arbetsgivare

Här är de största arbetsgivarna i Skövde kommun (100 anställda eller fler). Antalet anställda kan ändras snabbt, därför har vi valt att inte ange några siffror.

AB Furhoffs Rostfria Manpower AB
Arbetsförmedlingen Nobina AB
Bilia Personbilar AB Polismyndigheten
Bravida Sverige Samhall AB
CEJN AB Securitas AB
Elos Medtech Timmerdala AB Skatteverket
Försvarets Materielverk Skövde kommun
Försvarsmakten Skövde slakteri AB
Försäkringskassan Tidningstjänst AB
Högskolan i Skövde Unilabs AB
Jernbro Industrial Services Volvo Personvagnar AB
Lernia bemanning AB Volvo Powertrain AB
Länsförsäkringar Skaraborg Västra Götalandsregionen