Folkhälsopolitiskt program

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program 2015 - 2018

Vision Skövde 2025 genomsyras av ett folkhälsoperspektiv och slår fast att tillväxt handlar om att skapa ett rikare liv för alla i Skövderegionen och att skapa förutsättningar för hög livskvalitet.

För att nå intensionerna i visionen har Skövdes kommunfullmäktige antagit ett folkhälsopolitiskt program där det slås fast hur kommunen ska arbeta med folkhälsopolitik, se rapporten under "Relaterad information".

Programmet som bygger på dokumentet "Strategiunderlag för Vision Skövde 2025" inriktar sig på tre av visionens prioriterade utvecklingsområden:

  • Attraktiva boendemiljöer
  • Kunskapsutveckling och arbete
  • Tillsammans

Dokumentet "Strategiunderlag för Vision Skövde 2025" hittar du också under "Relaterad information".

Inför nästa mandatperiod kommer programmet att följas upp i form av ett nytt strategiunderlag där nya rekommendationer för utvecklingsarbete föreslås.