Nätverket Healthy Cities

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Nätverket Healthy Cities

Skövde kommun är en del av nätverket Healthy Cities.

Nätverkets övergripande fokus är att arbeta strategiskt för en jämlik folkhälsa och jämlika förutsättningar för hållbar utveckling. Ett arbete som i praktiken innebär att politiker och tjänstemän arbetar gemensamt i nätverket. För mer information om nätverket klicka på länken till höger.