Halden

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Halden

Korta fakta

Halden kommun i Norge är i likhet med Skövde, en vidsträckt kommunn, som omges av stora naturområden invid Svinesund. Det bor närmare 27 600 människor i kommunen, som är en del av ett norskt fylke (län), som heter Östfold.
 
Haldens historiska rötter sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden men dagens Halden beskriver sig som en IT- och miljöstad. Träförädling är huvudsaklig näringsgren. Samtidigt är landsbygdsturismen under stark utveckling. Det finns närmare 80 små och medelstora företag i kommunen.
 

Utbyte med Skövde

Halden och Skövde har varit vänorter sedan 1940-talet. Skövde kommunledning träffar varje år sina nordiska vänortskollegor för gemensamt utbyte av erfarenheter och idéer. Under 2005 deltog representanter från Skövdes kommunstyrelse i 100- årsjubileumet av unionsupplösningen mellan Norge och Sverige samt invigningen av nya Svinesundsbron. Skövde kommuns näringslivsenhet besökte också Halden för erfarenhetsutbyte kring näringslivsfrågor.