Zhangjiakou

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Zhangjiakou

Utbyte med Kina

Staden Zhangjiakou, Hebei provinsen i Kina och Skövde är vänorter sedan våren 2015.
Vänortsavtalet initierades ursprungligen av Volvo Cars som verkar i de båda städerna. Avtalet syftar till ömsesidig förståelsen och vänskaplig relation mellan de två städerna samt till att utveckla former för kunskapsutbyten. Både Skövde och Zhangjiakou har utmaningar i form av kompetensförsörjning, industriutveckling och miljöteknik gemensamt.