Dialogeftermiddag med fokus på nationella minoriteter 7/11 är inställd

Buoris! Moi! Šukar dive! Hei! Sholem-Aleykhem! Latscho dives! Bures! Välkommen till en dialogdag på Kulturfabriken med fokus på nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk vid ett senare tillfälle.

Dialogeftermiddagen med nationella minoriteter 7/11 på Skövde Kulturfabrik är inställd på grund av skärpta restriktoner för att hindra spridningen av Covid -19.

Information från Skövde kommun angående covid-19