POSOM - Kommunens krisgrupp

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

POSOM - Kommunens krisgrupp

Kommunens krisgrupp ska hjälpa till vid större olyckor och katastrofer när drabbade och deras anhöriga behöver hjälp med psykiskt och socialt omhändertagande.

I kommunens krisorganisation är POSOM-gruppens uppgift att organisera det individuella stödet, psykosocialt omhändertagande vid större olyckor och katastrofer då samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Arbetet är inriktat på att försöka lindra i akuta situationer och därigenom förebygga psykisk ohälsa på sikt.
 

Arbetet för krisgruppen innebär bland annat att 

  • vara stödpersoner
  • ge samtals-/krisstöd i akuta situationer
  • upprätta informations- och stödcentrum
  • samverka med övriga av olyckan berörda organisationer 
  • hjälpa människor vidare efter akuta insatser till andra resurser i samhället för hjälp på längre sikt
  • i ett akutläge kan det även finnas behov av att erbjuda praktiska insatser i form av inkvartering, mat kläder etcetera.

Vilka ingår i krisgruppen?

I krisgruppen ingår personal från bl a kommunens socialtjänst, skola och omvårdnad som samverkar med polis och närhälsan. Krisgruppen sammankallas och leds av socialchefen eller av denne utsedd person.