Kvalitetsmätningar

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Kvalitetsmätningar

Om du vill veta hur Skövde kommun ligger till resultatmässigt och även kunna jämföra oss med andra kommuner kan du här se några av våra fortlöpande kvalitetsmätningar.

  • Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) är en sammanställning av kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Den genomförs av Sveriges kommuner och landsting, SKL. 

  • Öppna jämförelser, Löpande Insikt är en mätning av företagsklimatet och kommunens myndighetsutövning. Den genomförs av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Klicka här för att läsa mer om Löpande Insikt.

  • Kommun- och landstingsdatabasen innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Här visar vi ett urval av dessa för Skövde kommun.

De olika mätningarna återfinner du under rubriken "Dokument".