Försvarsmaktsråd Skaraborg lockade många i Almedalen

Försvarsfrågorna är aktuella i debatten och lockar fler än de redan specialintresserade, det står klart redan i början av Almedalsveckan 2014.