Försvarsmaktsråd Skaraborg lockade många i Almedalen

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Försvarsmaktsråd Skaraborg lockade många i Almedalen

Försvarsfrågorna är aktuella i debatten och lockar fler än de redan specialintresserade, det står klart redan i början av Almedalsveckan 2014.