Nu erbjuder vi fler självservice-tjänster!

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Nu erbjuder vi fler självservice-tjänster!

Under våren har Skövde kommun lanserat flera nya e-tjänster. Vi har även utvecklat befintliga e-tjänster och gjort dem ännu enklare att använda.

Ett exempel på ökad användbarhet är att dina person- och adressuppgifter fylls i automatiskt om du loggar in med e-legitimation. En av de nya e-tjänsterna är Ansökan om serveringstillstånd och till den tjänsten har vi även knutit en betaltjänst.

Våra mest populära e-tjänster hittills är Ansökan till musikskolan och en e-tjänst för våra förtroendevalda politiker.

Skövde kommun fortsätter kontinuerligt att satsa på att ta fram fler e-tjänster och inom kort lanseras även en e-tjänst där du kan ansöka om Bygglov.

Välkommen att använda våra tjänster!

Du hittar en sammanställning av alla e-tjänster via länken här till höger.