Uppskattade demokratidagar

Demokratiutvecklarna i Skövde kommun anordnade tillsammans med gymnasium Skövde demokratidagarna som gick av stapeln 4-5 september.

På kort tid och med en liten budget lyckades organisatörerna fylla två dagar med aktiviteter för cirka 2000 elever på skolorna. Kjell Kampe kom och föreläste för alla 2:or om mångfald och integration i Pingstkyrkan. En föreläsning som var mycket uppskattad av både lärare och elever. Förutom detta så kunde klassföreståndarna boka in sina klasser på andra aktiviteter som var på skolorna, det var allt ifrån riksdagspolitiker som hade i uppdrag att prata om sitt arbete i riksdagen till organisationer som amnesty, greenpeace, polisen om sitt arbete i samband med politiska sammankomster, filmvisningar och mycket mer. Alla föreläsare blev mottagna av värdar på skolorna som hjälpte dem på plats och försåg dem med dricka, fika och lunch. Allt detta flöt på väldigt bra. På både Kavelbro och Västerhöjd var det också skolval, en chans att ge elever oavsett ålder makten att göra sin röst hörd och se hur ett val går till. Rösterna räknas och resultatet kommer ut i nästa vecka. Alla 3:or på skolorna hade också inbokat att vara på arenan och gå på paneldebatterna som utbildningsförvaltningen anordnat, också detta var stor succé.

Aktiviteterna som anordnades under demokratidagarna bidrog till att både lärare och elever fick reflektera och engagera sig i samhälls- och politiska frågor.

Vi som arrangerade demokratidagarna på skolorna var: Emelie Ahlen(Kavelbro), Linda Westergren(Västerhöjd), Henrik Von Lochow(Västerhöjd), Erika Holm Arlestrand(Demokratiutvecklare) och Louis Danha(Demokratiutvecklare).