Eldningsförbud

Eldningsförbud i Skövde kommun

Nu är det väldigt torrt i naturen och därför införs eldningsförbud i skog och mark från 24 maj och tillsvidare.

Under perioden när eldningsförbudet gäller är det endast tillåtet att elda på fasta grillplatser med galler och cementringar. (Engångsgrillar får inte användas.) Ta gärna med extra vatten när du åker ut och grillar så att du kan försäkra dig om att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.

Var försiktig och håll uppsikt!