Företagare och invånare allt nöjdare med vår service

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på en hamburgare

Företagare och invånare allt nöjdare med vår service

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör regelbundna mätningar av kommunernas myndighetsutövning. Sedan den senaste mätningen har vi höjt vårt resultat med fyra enheter.

Mätningarna görs inom sex olika områden – brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Jämfört med den senaste mätningen 2014 har Skövde kommun förbättrat kundnöjdheten från 67 till 71 på en hundragradig skala. Det placerar oss på plats 22 av de 70 största kommunerna.

Klicka här för att läsa hela undersökningen

Inom kort kommer en detaljerad rapport att släppas som beskriver Skövde kommuns resultat mer ingående. Utifrån den rapporten kommer vi göra en djupare analys för att hitta förbättringsområden.