Försvarsmakten övar

13-23 maj samlas en stor del av arméns förband för att öva och fortsätta utveckla arméns förmåga i fält. I och med övningen så sker det det även en del transporter veckan innan, det vill säga 6-12 maj.

Huvudelen av övningen sker på och runt omkring övningsfält i Skövde och Karlsborg, samt Råda utanför Lidköping, Remmene utanför Herrljunga och i Skillingaryd. Stridsmomenten sker mestadels på övningsfälten men även runt om kommer övningen att synas. På civilmark kommer det vara förläggningar och det kommer vara trafik mellan områdena.

Mellan 16-18 maj sker förflyttning av förbanden där mycket av trafiken går från Skillingaryd, över Jönköping, via Hjo och upp mot Skövde. 15-19 maj är det trafik till och från samt övning på Remmene.
I övningen ingår också helikoptertrafik.

Planeringsansvarig: Skaraborgs regemente, P 4.
För frågor om övningen kontakta dem via växeln 0500-46 50 00.