Förvaltningsrätten avslår överklagandena kring Billingesatsningen

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Förvaltningsrätten avslår överklagandena kring Billingesatsningen

Förvaltningsrätten har nu meddelat sin dom i målen som rör överklaganden kring satsningen på Billingen.

Förvaltningsrätten anser inte att det är visat att något i besluten ligger utanför den kommunala kompetensen och inte heller att det strider mot annan lagstiftning. Därför avslås överklagandena.

- Vi har hela tiden känt en tilltro till att detta är förenligt med kommunallag och ej utgör stöd till enskild. Vi har sedan tidigare, så långt det är möjligt, låtit utreda frågan bland annat med hjälp av en av landets främsta experter. Det är naturligtvis väldigt glädjande att förvaltningsrätten delar den bedömningen, säger Katarina Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande.