Fyra miljarder säkrar utbyggnaden av E20

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Fyra miljarder säkrar utbyggnaden av E20

Fler delar än vad som tidigare föreslagits blir motorväg eller fyrfältsväg.

Idag undertecknades avtalet som säkrar fyra miljarder kronor till en utbyggnad av E20.

- Detta är en milstolpe för Skaraborg, vår industri och arbetspendling, men framför allt en
milstolpe för hela Västsverige. Den historiska överenskommelsen visar vår styrka och att vi
enas och jobbar tillsammans för hela Västsveriges utveckling säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skövde och ordförande i Skaraborgs kommunalförbund.