Kommunfullmäktige röstade ja till avtalen gällande Billingens utveckling

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Flygbild över Billingen

Kommunfullmäktige röstade ja till avtalen gällande Billingens utveckling

Vid sammanträdet den 27 februari röstade kommunfullmäktige ja till de avtal som gäller Billingens utveckling.

Här kan du läsa mer om förslaget om att utveckla Billingen. Avtalen i sin helhet, en sammanfattning av dem samt förslaget till beslut finns under rubriken "Dokument".

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna samt Sverigedemokraterna röstade ja till förslaget och fick därmed majoritet. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade nej till förslaget.