Kommunfullmäktiges sammanträde, ny lagstiftning

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde, ny lagstiftning

Föredragningslista och handlingar publiceras nu på vår webbaserade anslagstavla

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag (2017:725) ikraft. Genom den nya kommunallagen tas kommunernas fysiska anslagstavla bort och ersätts av en webbaserad anslagstavla på kommunens hemsida där sammanträdena tillkännages minst en vecka före sammanträdesdagen.

Fullständig föredragningslista med tillhörande handlingar till kommunfullmäktigesammanträdena kommer framöver att finnas tillgängliga i Stadshuset och på hemsidan skovde.se under Anslagstavla.