Lyckad bolagsdag genomförd

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på Baltazars vd Lisa Lindgren

Lyckad bolagsdag genomförd

Den 3 maj genomfördes en gemensam bolagsdag och årsstämmor för de kommunala bolagen. Syftet med dagen var att öka samsynen och samverkan inom kommunkoncernen.

Under dagen informerade respektive ordförande/vd om verksamhetsåret 2015 och berättade om bolagets uppdrag. På bilden ses Lisa Lindgren, vd för Balthazar Science Center AB.

Klicka här för att läsa mer om Skövde kommuns bolag