Tjej som pratar i telefon

Medborgarundersökning om information och kommunikation

Med start den 16 oktober genomför Skövde kommun en medborgarundersökning.

Syftet med undersökningen är att få veta hur skövdeborna ser på Skövde kommun som organisation och hur skövdeborna uppfattar Skövde kommuns kommunikation och kommunikationskanaler.

Arbetet med att utveckla Skövde kommuns varumärke och kommunikation pågår ständigt och undersökningen är en viktig del av arbetet med att utvärdera och utveckla vårt kommunikationsarbete.

Under några veckors tid kommer 500 intervjuer att genomföras, både genom intervjuer på stan, genom telefonintervjuer samt genom en webbenkät.