Ny författningssamling

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Ny författningssamling

Vi har lanserat en ny version av vår författningssamling som innehåller kommunens styrande dokument.

Nu finns vår nya författningssamling på plats. I den kan du ta del av de styrande dokument som gäller för Skövde kommun. Det nya utseendet medför möjligheten att söka och filtrera dokumenten, vilket gör det enklare för dig som besökare att hitta det dokument du letar efter.

Kika på författningssamlingen.