Eld vid tältläger

Skövde kommun fortsätter dialogen kring otillåten tältplats

Samverkar med Röda korset och kyrkan.

Ett antal personer från ett annat EU-land bor sedan några veckor tillbaka under tältplatsliknande former på kommunens mark. Enligt svensk lag är det inte tillåtet att tälta mer än något enstaka dygn på annans mark. Kommunen har därför en kontinuerlig dialog med de boende för att informera dem om deras rättigheter till akut hjälp.

Skövde kommun har det yttersta ansvaret för alla som vistas i kommunen och är skyldig att erbjuda utsatta personer akut stöd om de själva efterfrågar det. De boende på platsen anser dock själva inte att de behöver hjälp till ett annat boende, utan vill gärna stanna där de är nu. Det alternativet är dock inte en möjlig lösning ur kommunens perspektiv.

Lika regler för alla

Lagar och regler styr var och hur man får bygga och bosätta sig i Sverige, därför kan kommunen inte tillåta vissa personer att sätta upp boplatser var de vill, och samtidigt ha krav om bygglov och tillstånd när det gäller andra. Lika regler gäller för alla människor. Skövde kommun är mån om att skapa förståelse hos EU-medborgarna för de lagar, regler och möjligheter som finns i Sverige och därigenom få dem att välja ett annat sätt att lösa sitt boende.

Vad gör Skövde kommun?

Kommunen har sedan flera veckor en kontinuerlig och god dialog med de boende på tältplatsen. Röda Korset och kyrkorna deltar också i samtal med kommunen kring att finna en annan lösning.

Enligt Skövde kommun är nuvarande situation ohållbar och därför arbetar kommunen tillsammans med Röda korset, kyrkan och polisen för att hitta en hållbar lösning. Målsättningen är att de boende frivilligt ska lämna platsen.

Vad händer nu?

Den 26 augusti träffas Röda korset, kyrkan och Skövde kommun för ett samordningsmöte. Parallellt arbetar kommunen vidare med att föra dialog med de boende. Om de inte frivilligt väljer att flytta, kommer kommunen att ansöka hos Kronofogden om hjälp med att få personerna att lämna platsen. Skövde kommun kommer att erbjuda akut stöd och hjälp om personerna efterfrågar och är i behov av det.