Sommarens feriepraktikanter välkomnades på bion

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bilder från välkomstträff på bionbild1Bilder från välkomstträff på bionbild2Bilder från välkomstträff på bionbild3Bilder från välkomstträff på bionbild4

Sommarens feriepraktikanter välkomnades på bion

I sommar ska flera hundra ungdomar göra feriepraktik hos Skövde kommun. Den 25 och 26 maj hälsades praktikanterna välkomna på Saga-bion i Skövde.

Drygt 200 av sommarens alla feriepraktikanter dök upp på de två träffarna. Där möttes de av Leif Walterum, kommunalråd i Skövde kommun och Sofia Myrman, kommunens HR-chef samt medarbetare från kommunens HR-, löne- och arbetsmarknadsenhet.

Alice i spegellandet

Leif och Sofia lyfte vikten av feriepraktikanternas insats i sommar och berättade lite om kommunens alla olika yrken och vilka behov som finns i framtiden. De passade också på att ge lite praktiska tips och information om arbetstider, lön, hygienregler med mera. Träffen avslutades med biofilmen ”Alice i spegellandet” som ett litet tack i förskott för deras insatser i sommar.

T-shirts och folder finns i Kontaktcenter

På informationsträffarna fick alla praktikanter två t-shirts och en informationsfolder. De som inte hade möjlighet att närvara vid träffarna kan hämta ut dessa saker i Skövde kommuns kontaktcenter som ligger i Stadshuset. Sakerna kan hämtas från och med den 1 juni.