Stor risk för gräsbränder

Fjolårsgräset är torrt och en liten gnista kan snabbt sprida sig till en större brand. Var därför väldigt försiktig vid eldning utomhus.

Risken för gräsbrand är just nu väldigt stor på flera håll i länet och vi uppmanar att vara extra försiktig vid eldning utomhus. Kom ihåg att det är du som eldar som är ansvarig för att ha släckutrustning nära till hands. 

 

Tänk också på att undersöka hur stor brandrisken är på den plats där du befinner dig innan du börjar elda. Vi hänvisar till SMHI:s  brandriskprognoser eller ladda ner appen ”Brandrisk Ute” för att hålla koll på hur det ser ut där du befinner dig.

 

Länkar med mer information

Räddningstjänsten Östra Skaraborg Eldning utomhus - goda råd

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om gräsbrandsrisk

Länsstyrelsens information