Tack för din hjälp!

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på ett ordmoln om Tidan

Tack för din hjälp!

Ett stort tack till alla er som under våren har besvarat vår enkät med rubriken Vad är Tidan är för dig? Totalt fick vi in 490 ifyllda enkäter.

Resultatet presenterades under dialogkvällen på Tidanskolan igår där ett 50-tal personer deltog. Under kvällen tittade vi också gemensamt på vilka utmaningar och utvecklingsmöjligheter som finns för att bidra till fortsatt utveckling av Tidanområdet. Nu ska vi titta närmare på resultatet och se hur vi kan gå vidare.