Viktig information - röklukt

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Viktig information - röklukt

Det brinner just nu utanför Uddevalla och på Björkö utanför Göteborg. Detta gör att man kan känna lukten av brandrök över ett stort område i Västra Götaland. Vid frågor ring 113 13 som är ett nationellt informationsnummer.

Ser du tydliga tecken på brand så som lågor eller en tydlig rökpelare, larma 112.