Kommunalförbund

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Kommunalförbund

Skövde kommun har valt att lösa vissa kommunala uppgifter tillsammans med närliggande kommuner. Samarbetet är organiserat i kommunalförbund.

 Skövde kommun samverkar i fem kommunalförbund
 1. Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

  Skaraborgsvatten sköter vattenförsörjningen till kommunerna Skövde, Skara och Falköping. Kontakt: 0500-45 12 59

 2. Kommunalförbundet Räddningstjänsten östra Skaraborg (RÖS)

  I förbundet ingår Skövde, Hjo, Karlsborg, Tibro, Mariestad, Töreboda och Gullspång.
  Kontakt: se länk till hemsida här till höger. 

 3. Kommunalförbundet Avfallshantering östra Skaraborg (AÖS)

  Avfallshantering Östra Skaraborg har Skövde, Hjo, Karlsborg, Tibro, Falköping och Töreboda kommuner som medlemmar.
  Kontakt: se länk till hemsida här till höger.
   
 4. Skaraborgs Kommunalförbund

  Skaraborgs Kommunalförbund har alla skaraborgskommunerna som medlemmar. Syftet med förbundet är att stärka Skaraborg och samverka för utveckling och ett effektivt resursutnyttjande.
  Kontakt: se länk till hemsida här till höger.
   
 5. Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS)

  Miljösamverkan östra Skaraborg har totalansvar för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll. Falköping, Hjo, Skövde, Karlsborg och Tibro kommuner är medlemmar i kommunalförbundet.
  Kontakt: se länk till hemsida här till höger.