Kommunalråd

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Kommunalråd

I Skövde har vi tre kommunalråd

Katarina Jonsson (M) är kommunstyrelsens ordförande, Ulrica Johansson (C) är kommnalråd och förste vice ordförande i kommunstyrelsen och Marie Ekman (S) kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Via länkarna nedan finns mer information om de tre kommunalråden och deras respektive uppdrag.