Katarina Jonsson (M)

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på Katarina Jonsson

Katarina Jonsson (M)

Ordförande i kommunstyrelsen.

Katarina Jonsson är kommunstyrelsens ordförande och har det övergripande ansvaret för kommunens angelägenheter såsom budget och ekonomi, samverkansfrågor med kommuner, regionala och statliga organ, organisationer, organisationsutveckling, näringslivsutveckling samt utvecklings- och planeringsfrågor.

 
Ordförande i:
 • Kommunstyrelsen
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Krisledningsnämnden
 • Skaraborgs kommunalförbund
 • Beredning, samhällsbyggnad
 • Skövde Stadshus AB

 

Ledamot i:
 • Kommunfullmäktige
 • Beredning, medborgar och folkhälsa
 • Next Skövde Destinationsutveckling AB
 • Gothia Innovation AB
 • Västkom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
 • Beredning för hållbar utveckling (BHU), Västra Götalandsregionen

 

Direktionsledamot i:
 • Miljösamverkan Östra Skaraborg