Marie Ekman (S)

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på Marie Ekman

Marie Ekman (S)

Andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Marie Ekman (S) är kommunalråd och har följande uppdrag:

Andre vice ordförande i:
 • Kommunstyrelsen
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vice ordförande i:
 • Skövde stadshus AB
 • Balthazar Science Center AB

Ledamot i:
 • Direktionen för Miljöförvaltning Östra Skaraborg
 • Demokratiberedning Sveriges kommuner och Landsting
 • Kommunens krisledningsnämnd
 • Gothia Innovation AB
 • Regionutvecklingsnämnden
 • Beredning för kunskapsutveckling Skaraborgs Kommunalförbund

Ombud i:
 • Sveriges Kommuner och Landstings kongress

Revisor i:
 • SERN (Nätverket Sweden Emilia-Romagna Network)

Ersättare i:
 • Skaraborgs Kommunalförbunds fullmäktige