Bild på Marie Ekman

Marie Ekman (S)

Andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Marie Ekman (S) är kommunalråd och har följande uppdrag:

Andre vice ordförande i:
 • Kommunstyrelsen
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vice ordförande i:
 • Skövde stadshus AB
 • Balthazar Science Center AB

Ledamot i:
 • Direktionen för Miljöförvaltning Östra Skaraborg
 • Demokratiberedning Sveriges kommuner och Landsting
 • Kommunens krisledningsnämnd
 • Gothia Innovation AB
 • Regionutvecklingsnämnden
 • Beredning för kunskapsutveckling Skaraborgs Kommunalförbund

Ombud i:
 • Sveriges Kommuner och Landstings kongress

Revisor i:
 • SERN (Nätverket Sweden Emilia-Romagna Network)

Ersättare i:
 • Skaraborgs Kommunalförbunds fullmäktige