Bild på Ulrika Johansson.

Ulrica Johansson (C)

Förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ulrica Johansson har bland annat ansvaret för infrastruktur och miljöarbetet i kommunen. Som vice ordförande i kommunstyrelsen är Ulrica ansvarig för personalpolitiken. Ulrica arbetar också med frågor rörande försvarsmakten.

Förste vice ordförande i:

 • Kommunstyrelsen
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Ordförande i:

 • Kollektivtrafikberedningen
 • Arbetsgivarutskottet
 • Styrgruppen för Finskt förvaltningsområde

 

Ledamot i:

 • Kommunfullmäktige
 • Krisledningsnämnden
 • Skövde stadshus AB
 • Skaraborgs Kommunalförbunds fullmäktige
 • Kollektivtrafikrådet Skaraborg
 • Försvarsmaktsråd Skaraborg

 

Övriga uppdrag:

 • Ersättare i Regionfullmäktige
 • Ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra