Ulrica Johansson (C)

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på Ulrika Johansson.

Ulrica Johansson (C)

Förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ulrica Johansson har bland annat ansvaret för infrastruktur och miljöarbetet i kommunen. Som vice ordförande i kommunstyrelsen är Ulrica ansvarig för personalpolitiken. Ulrica arbetar också med frågor rörande försvarsmakten.

Förste vice ordförande i:

 • Kommunstyrelsen
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Ordförande i:

 • Kollektivtrafikberedningen
 • Arbetsgivarutskottet
 • Styrgruppen för Finskt förvaltningsområde

 

Ledamot i:

 • Kommunfullmäktige
 • Krisledningsnämnden
 • Skövde stadshus AB
 • Skaraborgs Kommunalförbunds fullmäktige
 • Kollektivtrafikrådet Skaraborg
 • Försvarsmaktsråd Skaraborg

 

Övriga uppdrag:

 • Ersättare i Regionfullmäktige
 • Ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra