Sektor barn och utbildning

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Sektor barn och utbildning

Sektor barn och utbildning ansvarar bland annat för följande områden i Skövde kommun:

  • förskoleverksamhet
  • fritidshem
  • grundskola
  • grundsärskola
  • gymnasieskola
  • gymnasiesärskola
  • barn- och elevhälsa
  • studievägledning


Sektorn har dessutom det kommunala ansvaret för ungdomar i åldrarna 16-19 år som inte genomfört eller har fullföljt utbildning på ett nationellt program.

I Skövde finns det drygt 2 600 barn i förskoleverksamheten och cirka 5 100 barn som går i förskoleklass eller grundskola. Inom Gymnasium Skövde finns cirka 2 000 elever varav cirka 60 procent av eleverna är folkbokförda i Skövde.

Sektor barn och utbildning har cirka 1 900 medarbetare.

Så här är sektor barn och utbildning organiserad:

 
Bild på organisationskarta för sektor barn och utbildning